Sol8

   Lida                                                                                                                   www.sol8.manifo.com

,,szu­kając przy­jaciół... nie twórz wrogów,, ~Witka

Szuflada Cieni Dedykowana.

Iluzja

Oczy w Barwach

Jak piosenki rytm
czuje nasze sny
oczy zamglone
śnią o wczorajszych dniach
skradzionych wspomnień.

Kusząco tak zamykasz oczy
tuląc aż po zmierzch
ucząc się
jak kochać mnie...

Zamknięte drzwi
tak jak wszystko w nas
ma swój czas...
nuty gra
pędzla cień
czekolady smak
jawi się jak ja
zapomniana w grach tego świata.

Tłem iluzji mrużę kocie oczy
wabiąc pomrukiem
przyzywam rozkosze
zamknięte w tęczach wspomnień
sypiąc nimi w błękitach barw
Taką jak ja
nieodgadniona
sercem zamkniętym
śpiewam tę melodie
dla Ciebie...ja

                                              sol8 21 marca 2020, 23:30
Miniaturka

Gdy słyszę tę barwę
ciemną twego głosu
tonę w słodyczy wspomnień

zapisaną pod twoimi
migdałowymi powiekami

nasączonymi rozkoszą
w słowie kocham...

Dziś rano powiem inaczej
dobranoc kochanie moje...

                                                    sol8 19 marca 2020, 22:50
Miniaturka

Poranek


i budzi mnie poranna zmysłowość
zaklęta w mej głowie...
kawa, śniadanie,
a z tyłu ty
szepczesz czule
zjem cię całą
weź łyk 
zapomnę się w Tobie
by ciało poczuło
to co jest tobą naznaczone
ograbiam cię
ze słów do mnie
wszystko to
byś poczuł siebie...
we mnie o poranku...

                                                    sol8 26 wrzesień 2018. 12:12
W Tej Chwili ...

Skrywając się w słowach
zamkniętych
przed świtem
uważaj na me dłonie
wędrujące w oszalałym
nie moim tempem.

Byś czuł jednocześnie
mnie i pożądanie.
zachłannie pochłaniam
zapach błądząc po ciele.

Zatracam się w powodzi
rozszalałych zmysłów
dając upust pragnieniu
zapomnienia się w Tobie.

W skrytości nocy
mrużę oczy 
wargi przygryzam
mrucząc w rytmie
ściskam mocno
palcami twarde myśli.

Znikając w wilgoci
rozchylam Je do końca
wchodząc
by zagłębić się
w zakamarkach labiryntu
naszych sennych marzeń.

Kradnąc mroczne
części ciebie
dochodząc
umieram po kawałku
każdego dnia w snach
w zamian zostawiam
gorące krople 
mego zatracenia ...
Kocham Cię ...

                                            sol8  2  październik 2018, 10:00
inspiracją clip

Zmysły

Zmysły twe moje są
oddech każdy krok spojrzenie
wszystko zabiorę to...

Zapach skóry kropel pot
ust smak liter pieszczot
w słowach zawartych.

Nutą przywarta głośno łkam
pragnąć deszczu miłość
zamkniętej w ciele
które drży... 

Chwila mała jedno spojrzenie
pobudza by tkać marzenie 
nieodgadnione
dotąd nikomu
by nie
za szybko zrobić
o ten jeden krok
w twoją stronę ... 

                                              sol8 28 wrzesień 2018. 12:00
      Inspiracją clip.

      Pożądanie.

     
      patrząc w oczy Twe
      proszę by ten sen trwał
      i moje pożądanie
      które budzi mnie
     
      w nucie serc w takt
      tak spleceni nieprzyzwoicie
      ciepło przenika mnie
      szepty wywołuja
      podniecenie

      doświadczając dotyku
      wchodząc szeptem
      w głąb ciebie
      tam gdzie męskość nie sięga
     
      niepowtarzalne
      zmysłowością nasycone

      odkryj siebie zanurz się
      zapomnieć nie realne
      pożądanie ...

                                           sol8 10  październik 2018, 10:00

 

CieńCieniem luster
prze­nikam światła cieni.


Nie mówiąc nic
w hip­no­zie uczuć przeklęta
cze­kam kochana
Twoim snem
w którym jesteś wciąż.


Uczyń mnie swoim dniem
bo ciem­ność spowiła
w dotyku pieszcząc mnie.


Budząc jedynym szeptem cieni
przyodzianym chłodem
kryształu otula czule
przygarniając do siebie

na wieki w śnie...

Z szuf­la­dy cieni ...                              ~sol8 28 września 2012, 00:00

Sen

Ko­bieta ulot­na
gorąca pełna
nies­podzianek
uk­ry­tych prag­nień
w płat­kach róż.
Soczys­ta niczym
wi­nog­rona.
Pełna po­wabu i
sma­ku cze­kola­dy
z nutą wanilii.
Pat­rzysz, pragniesz
marzysz, łkasz

nie chcesz przes­tać

by się nie obudzić
i jej sma­kować rano
we dnie w no­cy
a Two­je żądze łkają
z prag­nienia by­cia z nią
przy niej w niej. Życie.

Z szuf­la­dy cieni ...                          ~sol8 7 września 2012, 07:49

 

Taniec

W po­piele czer­wieni tonę
otu­lona og­niem marzeń
stąpając siłą uczuć.
W prag­nieniu tańca
od­chodzę z wiatrem
gdzie mrok wi­ta mnie
szel­mow­skim uśmiechem
sil­nym wdechem i wydechem
i tak cały czas...
Prag­nienie zrodzone
we śnie czerwieni
otu­lona jednością
gdzie gwiaz­dy roz­sy­pały się
w oceanie wspomnień
sma­kując uległości ciał
płonie jed­nym rytmem
siły swej w nas
gdzie oczy twe kuszą tak
tuląc się do tańca.


Dedykowane mężowi.

Z szuf­la­dy cieni...                              ~sol8 8 czerwca 2012, 19:08

 

 

Smak Pomarańczy

Ka­wałek po kawałku
roz­bieraj czule
sącząc soki
uro­ku uwodzenia
które wabią
swą gład­kością.
Kosztując rozkoszy
sma­ki budzące
lęki zmysłów
nie odkrytych
dotąd ni­komu.
Tonąc w oceanie
pragnień
skąpanym
zawstydzoną
miłością.

Z szuf­la­dy cieni ...                          ~sol8 13 czerwca 2012, 00:03

Dotyk ... Smak

Uwal­niam świat marzeń
roz­koszy splecionej
ni­cią miłości
Po­woli niedbale
za­kocha­nie spoglądam
w twe oczy ...
Do­tykiem budząc
sma­ki pieszczot
ot­wartej duszy spragnionej
mych po­całunków ...
za­topionych spojrzeń
upo­jeni wiecznością
gdzie świat zaczy­na i kończy się
by trwać w uścis­ku ciał
prag­nienia miłości
sple­ceni ek­stazą wol­ności ...

Z szuf­la­dy cieni ...

De­dyko­wane mo­jemu
kocha­nemu mężowi
za miłość i cier­pli­wość

                                                    ~sol8 7 października 2012, 18:22

 Lustra

Cieniem luster
prze­nikam światła.
Nie mówiąc nic
w hip­no­zie uczuć przeklęta
cze­kam kochana
Twoim snem
w którym płoniesz wciąż.
Uczyń mnie swoim dniem
bo ciem­ność spowita
pieści w dotyku mnie
o brzas­ku budząc

słowem cieni przyodzianych

Kryształem blasku...Z szuf­la­dy cieni...                                     

 

                                                              ~sol8 17 lipiec 2013. 21;55

Miniaturka

Gdy Tęsknię
do­tykam czu­le wspom­nień
by uj­rzeć cię
a ser­ce w męce pęka
by garściami roz­sy­pać
zas­pa­ny mój uśmiech.
Łza­mi pie­szcząc
niczym pal­ca­mi jed­wab
w jed­ności ciał
ogar­niam niebo gwiazd
bo dla ciebie jestem.

De­dyko­wane mo­jemu mężowi :)) Gdy tęsknię :))

Z szuflady cieni ...                                 ~sol8 18 czerwca 2013r
Otulona

Niesiona uniesieniem
wiat­ru szeptem
otu­lona ro­jem gwiazd
przy­legam czule
spi­jając pocałunki
westchnień
w ryt­mie sple­cionych ciał
od­dechem jednoczę
co piękne w nas.
Mgiełką przyodziana
roz­koszy ule­gam
gdy pro­wadzisz mnie
aleją gwiazd.
Nutą błękitu
otu­lasz, jak do snu
szep­cząc czule
Kocham Cię
mus­kając moje
spragnione skronie.

Z szuflady cieni ...
                                ~sol8 7 czerwca 2013r.
Bukiet Win

Wyrazistość smaku
w bukiecie pocałunków
tam rozgrywa się namiętność
ukryta w kobiecie.

Dotykiem pobudzasz
uśpione zmysły
drżąco przyzywasz
fale orgazmu
zamknięte w ciele.

Oddechem stymulujesz
dalsze pragnienia
uwodząc słodkim
językiem
w zakamarkach
nie dostępnych nikomu.

Otwórz się na falę
słodkich bukietów
ukrytych w sercu
anioła co śpiewa
pieśń o uśpionych
w sobie marzeniach...

by móc poczuć kobietę w snach...

                                                 sol8 2 czerwiec 2020, 20:15

Uśmiech daje nadzieję w pocałunku serca 💕

Moja barwa to kolor tęczy 💕

Uśmiech to pocałunek serca 💕

W Świecy ognik tańczy

prężąc się w oczekiwaniu na tak...

A lekki oddech uwodzi...

Pieśnią wiolon­cze­li - zmysłowość ciał
w tańcu uwodze­nia szeptów mi­lionów nut
graj na mych zmysłach smaków, bo jesteś mój.

Z szuf­la­dy cieni ...                                      ~sol8 12 kwietnia 2013, 09:33

Taka Ja

W sen­nych marze­niach
budzę się, gdy widzę cię...
ta­ka ja, in­na, niż zwyk­le

płaszczem odziana
pachnąca tobą
i kawą o świcie.

Prężąc się, niczym kotka
zostawiam swój pa­zur.

Wni­kam w twoje ciepło
chłonąc sobą, to co w tobie...

w szep­tach tonę
nucąc naszą pieśń

prze­mie­rzając aleją ciał
w drżeniu chcę zapamiętać
nasze uniesienia
ciepło ust i spojrzenia.

Od­dechem mym
przy­wołuje wspom­nienia
ta­ka ja - in­na, niż zwykle...


Z Szuf­la­dy cieni...

De­dyko­wane mo­jemu mężowi...

                                                                      ~sol8 1 styczeń 2014, 21:00


Cieniem twym przy to­bie ... kocham cię ...

Z szuf­la­dy cieni ...                                       


                                         ~sol8 27 wrzesień  2012, 21:32

 

 

Miłości ot­wiera drzwi poz­na­nia sa­mych siebie

Z szuf­la­dy cieni ...                                     


                                                ~sol8 17 wrzesień  2012, 20:36

 

 

Poez­ja ciała skry­tego pełne­go miłości wa­biące­go to ty i ja.
To co naj­lep­sze z nas jest w nas, ty­le mogę dać...

 

Z szuf­la­dy cieni ...                                           


                                                   ~sol8 6 kwiecień  2011, 23:29

 

 

Miłość to cu­dow­ny kwiat jeśli o niego dbasz to go masz :))

 

Z szuf­la­dy cieni ...                                         


                                                   ~sol8 3 kwiecień  2011, 12:43

 

Ma­gia ciała o po­ran­ku roz­koszy budzi mnie ,
by móc spoj­rze­niem cie­szyć  Twe oczy :))

 

Z szuf­la­dy cieni ...                                         


                                                       ~sol8 1 kwiecień  2011, 00:08

 

Twój ma­towy głos otu­la mnie
niczym długie ramiona
które pragną mnie tak mocno.
Pos­tawą ry­cerza ze snu urzekasz
a gdy nad­chodzi noc da­jesz mi
pro­mień słońca swej miłości i rozkoszy
Tak Bar­dzo Kocham Cię :))

 

Z szuf­la­dy cieni ...                                         


                                              ~sol8 31 marzec  2011, 00:08 

 


Zmysłowość ciała - To za­pach, smak słodyczy
na­miętność ener­gii, dzi­kość rozkoszy.
Urok oczu płonących, które chłoną całą Twą miłość.

 

Z szuf­la­dy cieni ...                                         


                                              ~sol8 29 marzec  2011, 00:06

W Twoich rękach drżę niczym płomyk świec :))

 


Z szuflady cieni ...                                       
                                              ~sol8 13 czerwiec 2013, 06:48

 

:)) Piękno głębi po­całun­ku tkwi w poz­na­niu duszy męskiej.

Z szuf­la­dy cieni ...                                 


                                                   ~sol8 18 czerwiec 2011, 12:56

 

 

Piękno duszy tkwi w oczach Twych
a us­ta tak soczys­te kuszą wciąż...
Do­tykiem budzisz mą namiętność
to praw­dzi­we szaleństwo...

 

Z szuf­la­dy cieni ...                                       

                                                    ~sol8 30 marzec 2011, 00:09Po­całun­ka­mi od­ga­dujesz mo­je prag­nienia
za­pachem czy­nisz je intensywniejsze
by w ot­chłani na­miętności od­na­leźć mnie.


Z szuflady cieni ... 
                                 
                                                    ~sol8 14 czerwiec  2013, 06:47

 

Po­god­na Myśl .


Pachnieć niczym ka­wy mgiełka :))

Z szuflady cieni ...                                     

                                                    ~sol8 12 czerwiec  2013, 00:00

 

Ma­gia - prag­nienia
Blask spoj­rze­nia
Ener­gia is­tnienia :))

 

Z szuf­la­dy cieni...                                       

                                                         ~sol8 15 listopad  2011, 10:40

 

 

Wtu­leni w siebie tworzy­my piękno dos­ko­nałe ...
Zro­zumienie miłości re­zyg­nacja z chci­wości ..
.

 

Z szuf­la­dy cieni ...                                     

                                                       ~sol8 5  październik  2011, 07:13


 

;)) Każde­go dnia zbieram krop­le rosy
by przyo­dziać się w uśmiech ;))

 

Z szuf­la­dy cieni ...                                   

                                                      ~sol8 30 kwiecień  2013, 11:02

 

Nadzieja - by lep­sze było następne
chwyć mnie za rękę i daj to co piękne
nutą sa­mot­ności otul w ciszy swej.

 

Z szuf­la­dy cieni ...                                     

                                                         ~sol8 11 kwiecień  2013, 12:41

 

 

Za­pach zmysłowości kobiecej
niesiony o poranku
wiosen­nym wiatrem
otu­lając aksamit
miłości dla ciebie ...


Z szuf­la­dy cieni ...                                   

                                                            ~sol8 5 czerwiec  2011, 23:58 

 

Piękno równo­wagi kobiecej
połączo­nej z na­turą wszechświata is­tnienia ...


Z szuf­la­dy cieni ...                                         

                                                           ~sol8 30 maja   2011, 00:12

 

 

Więc proszę chwyć mnie za rękę i kochaj
bo jeszcze tli się nadzieja życia ...

 

Z szuf­la­dy cieni ...                                   

                                                  ~sol8 23 październik  2012, 22:47 

Oczy - świata
Szkarłat - duszy
Blask - spojrzenia
Wo­dos­pad - luster
Do­tyk - istnienia
Czułość - na­rodzi­ny


Z szuf­la­dy cieni ...                                         

                                                  ~sol8 23 lipiec  2012, 22:07

 

 

 

Ek­sta­za napój bogów roz­koszy ...
sprag­niony na­syco­ny og­niem miłości ...Z szuf­la­dy cieni ...                                   

                                                    ~sol8 16 wrzesień  2012, 01:26

 

Miłość nieoce­nione prag­nienie życia
zam­knięte w słowie tak.


Z szuf­la­dy cieni ...                                     

                                                       

                                                       ~sol8 19 wrzesień 2012, 20:33

Tu i Tam

Czy wiesz
że smut­no mi i źle
kiedy oczy me
nie widzą Cię.
Kłębią się w ser­cu myśli
co Ty o mnie myślisz ?
Czy czu­jesz i pragniesz
tak sa­mo jak ja
do­tyku dłoni i ust
zbliżenia ciała
Od­dechu nie słyszę
do­tyku nie czuję a tak
bar­dzo te­go potrzebuję...
Po­wiedz mi jak to jest
kiedy tęsknisz w milczeniu
gdy dzieli nas czas
ja tu, ty tam ...
 

Z szuflady cieni...                                        

                                                   ~sol8 8 sierpień  2012, 10:22 

 

Mówisz mi, że sma­kuję ci niczym bu­kiet win ;))


Z szuf­la­dy cieni ...                                                                                             ~sol8 16 czerwiec 2013                 

Miniaturka

sen mój i twój.

śnij przyjemnie moje zatracenie
całą noc
nieśpiesznie
pod powiekami jesteś tej nocy mój
a ja twoja

pełen namiętności w zatraceniu
dusz
siebie mnie ciebie we mnie
o tule nieśpiesznie
jedną gorącą łzom 
na dobranoc ciebie i mnie

Moje zatracenie...

                                                            sol8 25 wrzesień 2018.22:00

 

 

Mały pro­myk miłości da­je czas życia
marzeń nie spełnionych ...

 

Z szuf­la­dy cieni ...                               


                                          ~sol8 26 październik 2012, 07:35

 

 

Erotyczna Migrena

Gu­bię się
gdy zbyt długo
cisza op­la­ta mnie
w swej roz­terce
tracę śmiech
który ula­tuje
w za­pom­nienie
gdy na dno wciąga
ma mig­re­na - tam wi­ta mnie.
Każdy szum szkli się
pył zakłóca równo­wagę
światła gasną
a Ty przy­tulasz tak moc­no
i szep­tem ust pieścisz czulę
ni­by ak­sa­mit­ny jed­wab
Spełniając me prag­nienia.
Do­tykiem studzisz
bóle me czu­le.
Uśmie­chem da­jesz
mi wyt­chnienie
bym złapała od­dech
i mogła roz­koszo­wać się
ciągłością sen­nych marzeń
nie prze­bytych
by móc dot­knąć nieba
ule­cieć ku światłu
i rzec żyję jes­tem tu.
Me prag­nienie
tu­lić cię sy­cić się
upo­jeniem
by zro­zumieć piękno życia
czuć je w to­bie
uśmie­chem wi­tać dzień
po­całun­kiem pie­szcząc Cię :))

Z szuf­la­dy cieni ...

De­dykowane mężowi                                


                                          sol8 14 czerwiec  2012, 00:02

Szuflada Cieni Dedykowana
Mojemu Mężowi ;)


Kreator stron internetowych - przetestuj