Sol8

   Lida                                                                                                                   www.sol8.manifo.com

,,szu­kając przy­jaciół... nie twórz wrogów,, ~Witka

 

 

Bo, jak cię widzą, tak cię piszą
lus­tro duszy może być w piórze pi­sania atramentem
od nas sa­mych za­leży, jak go użyje­my ...


in­spi­rac­ja myśli bys­try ...
Są ta­cy, co myślą i ta­cy, co myślą, że są.

http://bystry.cytaty.info                             

                                                                              sol8 9 września 2011, 14:34

Bieg­nij ,a ściana życia sa­ma znaj­dzie cię...
                                                           
                                                                        sol8 30 czerwca 2012, 00:06
Wiadomości 1 -2 - 3

Biorę gazetę do ręki
pierwsza, druga, trzecia strona
jestem zmęczona boli mnie głowa.

Może pilot kanał pierwszy
drugi i trzeci szarość wszędzie.

Chcę wtopić się w poezję
zamknąć za sobą tą szarość.

Strona pierwsza, druga, trzecia jest ok.
Brak mi powietrza w tych wierszach
każdy jest inny i te nutki...

Pierwszy daje uśmiech
drugi z fantazją
trzeci budzi wspomnienia
lubię tu być...

Dedykowane cytaty.info

                                                 sol8 4 czerwiec 2020, 14:00

 


Rzad­ko Kiedy Spo­tyka­my Na Drodze Życia Ludzi


Którzy W Pełni Zasługują Na Swoją Reputację.

                                                               

                                       

                                    ~sol8 26 czerwca 2013, 00:00

Kontakt

Sol8
www.sol8.manifo.com
Lida / TEL. 000 000 000
E-MAIL: 0000@0000
SKYPE: 00000 
DOBRE STRONY WWW
Brak emoc­ji, to tyl­ko maska

którą wkłada­my, by się le­piej poczuć.

Nic nie jest ta­kie, jak myślisz... 

                                 

                                                ~sol8 5 czerwca 2013, 06:44

Tożsa­mość nasza - ana­lizą czynów posłana.

                                                  sol8 18 maja 2013, 13:50
Ten, co się zarze­ka szyb­ko na po­lu pew­ności po­lega ...
                                                       
                                                        ~sol8 17 czerwca 2013 
Kreator stron internetowych - przetestuj