Sol8

   Lida                                                                                                                   www.sol8.manifo.com

,,szu­kając przy­jaciół... nie twórz wrogów,, ~Witka

          Wiersze

Miniaturka Wieczoru

wieczorny kot
łasi się co noc
by dnia każdego
zniknąć stąd
w strefie własnych dróg

gdzie nasze oko
nie sięga
on w zakamarkach
się szwenda
by późnym wieczorem
zrobić hop przez płot

wtulając się niczym szal
na mych kolanach
mrucząc swe opowieści
na dobre dobranoc
mój słodki Sasza

                                             sol8 12 wrzwsień 2020, 21:00
Walc Wszystkich Świętych

Wiem , ale nie rozumiem
pragnąc się za trzymać
czuć życie i odgadnąć
pomieszane zmysły.

Ucichły szepty niedbałe
w ciszy zamknięta wspomnień.
Które przychodzą i odchodzą
w nutach fraszki.

W pocałunkach strachu tonę
a przepaść czeka w językach ognia
martwa dusza zrywa nuty życia
by ostatni raz zatańczyć 
ten walc upadłych zimnych ciał ... 

Z cyklu było sobie zycie...         sol8 styczeń 2020, 10:00
Miniaturka

Motyle

Śpiew motyli otula czule
muskając niczym palce
czułego kochanka
co w duszy nam gra...

Z deszczu idę jak do snu
odziana skrawkiem marzeń
wydartych z mego ciała...

Tylko wróżka iluzji
tuli się w klatce zaspana
w dreszczu ciała...

Szepcząc o wolności
błękitu zamkniętym
w niemocy świata...                                            sol8 29 września 2014, 21:21

Łzy

Perłowe łzy
roz­sy­pały się
po­gubiłam je
niczym zer­wa­ne korale
które po­toczyły się
te­raz już ich nie znajdę
jak w za­tar­tym sercu
sta­ra ra­na sącząca się.
Ja zos­tanę tu licząc je
w bez­ruchu sa­ma
by nie pękła ta rana.                                 

                                                                ~sol8 8 czerwca 2013, 00:05

Walc Serc

W tańcu serc budzę się
by przy­tulić świat barw
pul­sujących żarem dłoni
co skrzą miłością w od­da­li
płomyków w kominku
by nie wy­palić się
daj mi czas na ten walc
w tańcu za­pomnę się
i uwol­nię miłości żar.

Pod wpływem mu­zyki Michała Bajora.

                                                          sol8 29 styczeń 2013

Miniaturka

Człowiek umiera po kawałku
jak rośli­na na je­sień
by w zgliszczach
nędzy zmienić się.
To co było piękne
zacho­wało się
w niepamięci
zam­glo­nych oczu.

                                                                ~sol8 1 lipca 2013, 00:01

 

 

Względność

Przy­jaźń - względne słowo
rzu­cane na oz­dobę
wiele głów
ni­by wieniec ku ucie­sze
sprag­nione­go.
To cierń
który ko­le
ra­niąc do żywe­go
naiw­ne­go.
Możesz czuć się bez­pie­czny
ale tyl­ko przez chwilę
wes­tchnienia .
W jed­nej se­kun­dzie
wszys­tko ule­ci
w za­pom­nienie
i nig­dy nie wra­ca
po­zos­ta­wiając ból...
Przy­jaźń - to słowo
które spa­da
jak sidła roz­sta­wione
by znienac­ka
zat­rzasnąć duszę.
I jes­teś już stra­cony
gdyż zro­biłeś
o je­den krok za dużo ...

......­....................­....................­....................

Ktoś kiedyś po­wie­dział
Przy­jaźń - to wiel­ka księga
w której można wiele
zna­leźć za­pisać
wiele zniszczyć i złożyć
przyrzeczeń...
A ja Ci po­wiem
to wszys­tko nie jest war­te
Twoich łez .

                                                    sol8 12 sierpnia 2012, 18:28

 

Pozytywka

Burza się zry­wa
ser­ce po­rywa ,
ra­niąc słowem przy­jaźni
niszczy piękno
kwiatu młodości .
Za­pom­niana god­ność
tyl­ko próżność
kar­miona zgni­lizną
cho­rym poczu­ciem dob­ro­ci .
Zło się czai
po­rywa w pus­tkę
tam zos­ta­niesz ,
by płodzić li­terę głupo­ty
ra­niąc naiw­nych ,
gra­biąc z nor­malności .
Strach przed sa­mot­nością
po­zos­ta­nie w trze­wiach
by tra­wić cię
w po­całun­ku zdra­dy
zroszo­nych po­zytywką
niewin­nych sa­mot­nych łez ...

De­dyko­wane... po­zytyw­ka ...                     

                                                  sol8 26 czerwca 2012, 20:35

Ogień 


Ma­gia ognia
to część naszej duszy
której jeszcze nie znamy
Lecz próby życia
poz­wolą nam
przejść płomienie
po to by odkryć
czym jest miłość ...
To że przeszliśmy
przez je­go krąg
da­je nam siły
by trwać dalej
ci co zostali
bo się ba­li - tyl­ko śnią
nie od­kryją je­go mocy
gdyż strach ułudy
od­biera siły
by walczyć
o to co piękne
w życiu jest...
Więc idź nie bój się
by móc poz­nać
miłość smak
kochać i być
kocha­nym znów .

De­dyko­wany ...                        sol8 12 czerwca 2012, 00:02

 

 

Szept

Szep­tem mów
ogar­nij to co zam­knięte
w duszy.
Zes­po­leni w ciszy świata
Za­myka­m oczy
na cud wszechświata.
Nuć o wiet­rze, słońcu
morzach piasku
i miłości gdzie
w pod­muchu rozpięty cze­kasz
na pocałunek stracha
który zamyka
ciało w utęsknieniu
z jednością
uśmie­chu losu
śląc gorycz
z bra­ku zrozumienia
życia istnienia.                                                  sol8 9 czerwca 2012, 11:12

 

Gdy

Jeszcze Cię nie ma
kruszy­no mo­ja
a tęsknie.
Choć nie widzę
czuję małe rączki
licząc pa­luszki u stópek .
Ser­duszko tak moc­no bi­je
choć prze­de mną skry­te .
Po­wiedz mi
kiedy będę mogła
przy­tulić cię czu­le
szep­tem budzić
o po­ran­ku po­całun­kiem
mówiąc - kocham cię
biorąc w ra­miona.
Spoglądam w oczka szczęśli­we
pełne miłości i ra­dości
gdzie spokój nic nie mąci .
Nic nie cie­szy tak
jak prag­nienie życia dać.

Wspom­nienie gdy cze­kałam
na na­rodzi­ny mo­jego syn­ka :)) 
      sol8 25 stycznia 2013, 09:15

 

 

 

Zrozumienie

Czym jest czys­tość ser­ca
zro­zumienie cier­pienia
dojścia poz­na­nia
czys­tych myśli ...
Kto zna początek i
ko­niec dro­gi
ra­niąc dru­giego do żywe­go
co szu­ka zro­zumienia ...
Noc rzekła - zwęszy­li
smak świeżych słów
ruszy­li ze sznu­rem
by pysznić się aro­gan­cją
nie ludzkich poczy­nań .
Pięknem odziana Wiel­kość
szar­piąca na­gość
spokój małej duszy ...
Krążą niczym hieny
by kąsać drażnić
plu­gawiąc cisze serc
Blask księżyca płonie
smut­kiem by odejść
w za­pom­niany nie czuły świat
gdzie mój ślad kończy się ...


nie wiem co da­lej po­myślcie sa­mi ...

De­dyko­wany Wszys­tkim z Cy­tatów Którzy Odeszli ...

 

                                                                     

                                                      sol8 8 września 2011, 18:13

Grymasy  

 

Zapląta­ne grymasy
chimery
naszych oczu
wodzą po duszy
szu­kając spokoju
nie mając czasu
zrozumienia
nasze­go istnienia,
które niczym kropla
otu­la, by za chwilę
pochłonąć piękno
życia mieszkającego
w nas ...
bo czas go­ni nas
Przystań...
Odejść...
Zapomnieć...
Czy to możli­we - raczej nie
Po­myśl sam ...
a zro­zumiesz jeśli
masz czas ...
                                                          sol8 10 czerwca 2012, 00:01

Wieczorna Jesień

Wieczorna jesień
w złotym listowiu
cichym szeptań opowiada
o barwie miłości
o uśmiechu i tańcu.

W kominku skrzy
się czerwony płomień.

Koc na kolanach
smak wina
i fantazja która sprawia
że każda chwila
staje się magiczna.

Płynący zapach kawy
i ziół z piernika.

Gdy odchodzisz wieczorem
w świat książek
które zapowiadają
udany wieczóra

świece już gasną
mówię ci dobranoc

Kochanie moje 🤍

                                  sol8 13 wrzesień 2020 , 20:00
Miniaturka

burzowe oczy
pełne kropel łez

jak deszcz sączą się
po policzku
zdarzeń

myślą złamaną
potrzebnej energii
zaistnienia

W martwym
uśmiechu zamknięta
tańczy w kroplach
mokra
                                         sol8 22 maj 2020, 22:22
Miniaturka

deszczowy blues
pogrążony w śnie

kroplami otula
a chmurka niczym
podusia wkręca
dobry sen

dzień jak co dzień
szepcząc cicho obudź się...

                                           sol8 22 maj 2020, 22:00
Sen Rytmu

Okno uchylone czerń nocy
wplata się w szum kropel.
Przecinając głuchą ciszę.
Sen czeka na poranek
by czuć się potrzebnym.

Zazdrość dnia wyrywa mnie
każąc żyć na nowo
posłusznie wypełniam
narzucony rytm...

Czekam aż się obudzę
z niebytu w pragnieniu głodu
a tęsknota pobudzi instynkt
do właściwego rytmu
nadając uśmiech... życia. 

                                                  sol8  27 wrzesień 2018, 03:20
Hello.

fi­liżan­ka ka­wy tak gorąca jak ja
szum po­wiet­rza szkli
niebezpiecznie blisko mnie

hel­lo wi­tam cię uśmie­chem słońca
głosem ser­ca, spa­cerem w deszczu
łza­mi w oczach, krzy­kiem wiatru
spoj­rze­niem dreszczu
sza­lona niczym smak
gorących ust bi­cia ser­ca...

hel­lo - ta­ka ja rozmarzona
pełna nadziei w miłości otulona
niczym kot­ka dra­pieżna - hello...

inspiracją klip

                                                    sol8  1 styczeń 2016, 22:00

Miniaturka Uśmiechu ;))

 

Uśmiech zostawiam tam gdzie moje dobranoc, by bawić się
z życiem w chowanego, a rano przyodziana na nowo
w słoneczny pląs idę sobie tam, gdzie moje ja

i tańcząc witam kolejny szalony dzień mówiąc tak '' Będzie Dobrze''

 

                                                    sol8  8 czerwiec 2015, 18:00 

Nie Ta Przystań

zamykam oczy
i znów ten ból
co zakorzenia się we mnie
niczym zła piosenka

i tak łkam w takt jej nut
przypominając mi
że jest wszystkim
co wypełniając mnie
do granic istnienia w bólu

czy kiedyś się tym znudzi
by tak co rano mnie budzić

w pocałunku bólu nie wzruszona
tak trwa zostawiając bez wytchnienia

bo wiem że przegram i tak
jeszcze nie raz z nią
gdy rankiem budzi mnie...

                                            sol8 30 październik 2014, 20:30

 

 

 

Pisanie

Skradłam nie pi­sanie
lis­to­wia szep­ta­nie
wiatrów li­tanie
nie mo­je pi­sanie
śpiewu mil­cze­nia
zagłodze­nia
zdep­ta­nych li­ter
po­gubionych
wspom­nień za­tar­tych
w umyśle ...
Krzy­ki nie mo­je
roz­darte w tobie.
Po­gubione marze­nia
daw­no zmienione
wyrzu­cone ...
w zim­ne słowa spląta­ne
nic nie znaczące
bo pog­rze­bane
te mo­je nie pisanie...
                                            sol8 19 sierpnia 2012, 22:00

 

Szuflada

Uśmiech sztuką życia
Chwilą ser­ca spoj­rze­nia.
Zat­rzy­manie radości.
Mała is­kra nadziei
by­cia człowiekiem.
Zro­zumienie
czym jest istnienie
a to za­war­te
w duszy pi­sanej
co w ser­cu
skrzętnie pocho­wane
zaszuf­ladko­wane ...
i co ...
ups wy­sypa­ne ...
                                                       sol8 29 czerwca 2012, 08:28

 

Strudzony

Proszę
Zam­knij oczy
a uj­rzysz świt
spo­koju i ciszy .
Tam nie ma bólu ni łez
lecz spo­koj­ny sen
który ukoi ser­ce
strudzo­ne pełne łez .
I odejdą
szar­piące ręce
w twej męce
zgasną światła
gdy zam­kniesz oczy
strudzo­nym dniem .
Mówisz mi - nie chcę
już nicze­go
co jest dob­re
czy złe
wolę zam­knąć
duszę
i odejść stąd - choć ser­ce
bun­tu­je się
bo jeszcze
kochać chce i
kocha wciąż...

                                              sol8 5 czerwca 2012, 14:18

 

 

Skrzaty

Wstałam rano
życie kochałam
wiatr roz­wiewał włosy
słońce po­ran­ne ra­ziło w oczy
sto­py zbrudziłam
w pia­szczys­tych lasach
kwiaty mus­kały ciało
za­pach tra­wy pieścił czule
uśmiech zle­wał się
ze śpiewem ptaków
i sze­les­tem skrzatów
bo tak kochałam...
jes­tem bezimienna
two­ja zapomniana... 

 

                                                            sol8 8 kwietnia 2011, 00:11

 

 

Siostrzyczki

Żyły so­bie dwie sios­trzyczki nierozłączki
Bieda z Nędzą aż się ludzie dzi­wili
pat­rzcie bo­se ob­darte, a we­sołe śpiewają
trzy­mają się za rączki.
Aż tu ra­zu pew­ne­go Bieda w lot­to wyg­rała
cała wieś za­huczała
"Re­ty Bieda Będzie Bo­gata - słysze­liście w lot­to

wyg­rała już na pew­no Nędze pog­nała "
Nędza zapłakała sios­trzyczko kocha­na gdzie się podzieję?
Bieda się zaśmiała, bo sios­trę kochała
majątek roz­dała i znów trzy­mają się za rączki
choć bo­se nóżki mają z ludzi się śmieją - za czym oni tak pędzą gnają
i przy pus­tym sto­le w kości da­lej so­bie grają ....


                                                          sol8 24 marca 2011, 16:00

Miniaturka

 

Sa­mot­ność - kim jesteś
że wołasz i tu spoglądasz
odejść nie chcesz tyl­ko szepczesz
by budzić za­pom­nienia me
na­wet gdy śpię mówisz obudź się
twa nu­ta wa­bi pięknem
lecz ja już nie chcę być głupia bo ra­nisz mnie.

 

                                                          sol8 7 kwietnia 2011, 00:16

Pytanie

 

Kochać - oto py­tanie ?
Co człek pot­ra­fi zro­bić z dru­gim
gdy sam nic nie daje
prócz pus­tych słów.
Gdy śle­py pro­wadzi
po­ciągnie za sobą dru­giego
za­mykając mu drzwi na świat pełen marzeń
dusząc ser­ce w uścis­ku wspom­nień ...
Dla Ciebie ... 

                                                              sol8 27 marca 2011, 17:27

Miniaturka

Ziar­no zwątpienia posiane
czy praw­da wy­kiełku­je
niczym płat­ki róż
roz­chy­lone ku promieniom
zachodzące­go słońca
krwa­wiącą purpurą
by zachwy­cić się
sy­mulacją twych uczuć.                                 

                                                  ~sol8 8 czerwca 2013 

Czas

 

Ile godzin w mi­nucie
mi­nut w godzi­nie
tak nig­dy nie wiado­mo jak cały dzień minie.
Se­kun­da za se­kundą
mi­nuta za mi­nutą
godzi­na za godziną idzie.
Tak nie wiado­mo jak życie nag­le mi­nie .
Mi­ja rok ,dwa po­tem osiem a, za chwi­le całe życie.

Więc proszę sza­nuj je póki jeszcze masz co...

 

                                                          sol8 24 lutego 2011, 19:32

 

Nic

Nic nie można zrobić
kiedy ro­zum pusty
nadzieja martwa
bo daw­no upadła.
Jes­teś sa­ma w iluzji
gdy gaśniesz światłem życia
złudzeń włas­ne­go ja
grze­biąc złama­ne ser­ce
pośród włas­nych wad
a mała rączka pro­wadzi cię
światło cieniem twe­go życia
by zro­zu­mieć świat dorosłych
czas pęka zos­ta­wiając rysę
na dziecięcych rękach.
Ja­ka to męka dla małego serca.

.

Dziękuję Bog­da­nie G. cytaty.info                 


                                                sol8 10 czerwca 2013, 00:03 

Kreator stron internetowych - przetestuj