Sol8

   Lida                                                                                                                   www.sol8.manifo.com

,,szu­kając przy­jaciół... nie twórz wrogów,, ~Witka

          Wiersze

Walc Wszystkich Świętych

Wiem , ale nie rozumiem
pragnąc się za trzymać
czuć życie i odgadnąć
pomieszane zmysły.

Ucichły szepty niedbałe
w ciszy zamknięta wspomnień.
Które przychodzą i odchodzą
w nutach fraszki.

W pocałunkach strachu tonę
a przepaść czeka w językach ognia
martwa dusza zrywa nuty życia
by ostatni raz zatańczyć 
ten walc upadłych zimnych ciał ... 

Z cyklu było sobie zycie...         sol8 styczeń 2020, 10:00
Miniaturka

Motyle

Śpiew mo­tyli otu­la czu­le muskając
niczym pal­ce czułego kochanka
co w duszy mo­jej gra...
z deszczu idę jak do snu
odziana skraw­kiem marzeń
wy­dar­tych z me­go ciała...
Tyl­ko wróżka iluzji
tu­li się w klat­ce zaspana
z dreszczem ciała
szep­cząc o wolności błęki­tu
zamkniętym w niemo­cy świata...

                                            sol8 29 września 2014, 21:21

Łzy

Perłowe łzy
roz­sy­pały się
po­gubiłam je
niczym zer­wa­ne korale
które po­toczyły się
te­raz już ich nie znajdę
jak w za­tar­tym sercu
sta­ra ra­na sącząca się.
Ja zos­tanę tu licząc je
w bez­ruchu sa­ma
by nie pękła ta rana.                                 

                                                                ~sol8 8 czerwca 2013, 00:05

Walc Serc

W tańcu serc budzę się
by przy­tulić świat barw
pul­sujących żarem dłoni
co skrzą miłością w od­da­li
płomyków w kominku
by nie wy­palić się
daj mi czas na ten walc
w tańcu za­pomnę się
i uwol­nię miłości żar.

Pod wpływem mu­zyki Michała Bajora.

                                                          sol8 29 styczeń 2013

Miniaturka

Człowiek umiera po kawałku
jak rośli­na na je­sień
by w zgliszczach
nędzy zmienić się.
To co było piękne
zacho­wało się
w niepamięci
zam­glo­nych oczu.

                                                                ~sol8 1 lipca 2013, 00:01

 

 

Względność

Przy­jaźń - względne słowo
rzu­cane na oz­dobę
wiele głów
ni­by wieniec ku ucie­sze
sprag­nione­go.
To cierń
który ko­le
ra­niąc do żywe­go
naiw­ne­go.
Możesz czuć się bez­pie­czny
ale tyl­ko przez chwilę
wes­tchnienia .
W jed­nej se­kun­dzie
wszys­tko ule­ci
w za­pom­nienie
i nig­dy nie wra­ca
po­zos­ta­wiając ból...
Przy­jaźń - to słowo
które spa­da
jak sidła roz­sta­wione
by znienac­ka
zat­rzasnąć duszę.
I jes­teś już stra­cony
gdyż zro­biłeś
o je­den krok za dużo ...

......­....................­....................­....................

Ktoś kiedyś po­wie­dział
Przy­jaźń - to wiel­ka księga
w której można wiele
zna­leźć za­pisać
wiele zniszczyć i złożyć
przyrzeczeń...
A ja Ci po­wiem
to wszys­tko nie jest war­te
Twoich łez .

                                                    sol8 12 sierpnia 2012, 18:28

 

Pozytywka

Burza się zry­wa
ser­ce po­rywa ,
ra­niąc słowem przy­jaźni
niszczy piękno
kwiatu młodości .
Za­pom­niana god­ność
tyl­ko próżność
kar­miona zgni­lizną
cho­rym poczu­ciem dob­ro­ci .
Zło się czai
po­rywa w pus­tkę
tam zos­ta­niesz ,
by płodzić li­terę głupo­ty
ra­niąc naiw­nych ,
gra­biąc z nor­malności .
Strach przed sa­mot­nością
po­zos­ta­nie w trze­wiach
by tra­wić cię
w po­całun­ku zdra­dy
zroszo­nych po­zytywką
niewin­nych sa­mot­nych łez ...

De­dyko­wane... po­zytyw­ka ...                     

                                                  sol8 26 czerwca 2012, 20:35

Ogień 


Ma­gia ognia
to część naszej duszy
której jeszcze nie znamy
Lecz próby życia
poz­wolą nam
przejść płomienie
po to by odkryć
czym jest miłość ...
To że przeszliśmy
przez je­go krąg
da­je nam siły
by trwać dalej
ci co zostali
bo się ba­li - tyl­ko śnią
nie od­kryją je­go mocy
gdyż strach ułudy
od­biera siły
by walczyć
o to co piękne
w życiu jest...
Więc idź nie bój się
by móc poz­nać
miłość smak
kochać i być
kocha­nym znów .

De­dyko­wany ...                        sol8 12 czerwca 2012, 00:02

 

 

Szept

Szep­tem mów
ogar­nij to co zam­knięte
w duszy.
Zes­po­leni w ciszy świata
Za­myka­m oczy
na cud wszechświata.
Nuć o wiet­rze, słońcu
morzach piasku
i miłości gdzie
w pod­muchu rozpięty cze­kasz
na pocałunek stracha
który zamyka
ciało w utęsknieniu
z jednością
uśmie­chu losu
śląc gorycz
z bra­ku zrozumienia
życia istnienia.sol8 9 czerwca 2012, 11:12

 

Gdy

Jeszcze Cię nie ma
kruszy­no mo­ja
a tęsknie.
Choć nie widzę
czuję małe rączki
licząc pa­luszki u stópek .
Ser­duszko tak moc­no bi­je
choć prze­de mną skry­te .
Po­wiedz mi
kiedy będę mogła
przy­tulić cię czu­le
szep­tem budzić
o po­ran­ku po­całun­kiem
mówiąc - kocham cię
biorąc w ra­miona.
Spoglądam w oczka szczęśli­we
pełne miłości i ra­dości
gdzie spokój nic nie mąci .
Nic nie cie­szy tak
jak prag­nienie życia dać.

Wspom­nienie gdy cze­kałam
na na­rodzi­ny mo­jego syn­ka :)) 
      sol8 25 stycznia 2013, 09:15

 

 

 

Zrozumienie

Czym jest czys­tość ser­ca
zro­zumienie cier­pienia
dojścia poz­na­nia
czys­tych myśli ...
Kto zna początek i
ko­niec dro­gi
ra­niąc dru­giego do żywe­go
co szu­ka zro­zumienia ...
Noc rzekła - zwęszy­li
smak świeżych słów
ruszy­li ze sznu­rem
by pysznić się aro­gan­cją
nie ludzkich poczy­nań .
Pięknem odziana Wiel­kość
szar­piąca na­gość
spokój małej duszy ...
Krążą niczym hieny
by kąsać drażnić
plu­gawiąc cisze serc
Blask księżyca płonie
smut­kiem by odejść
w za­pom­niany nie czuły świat
gdzie mój ślad kończy się ...


nie wiem co da­lej po­myślcie sa­mi ...

De­dyko­wany Wszys­tkim z Cy­tatów Którzy Odeszli ...

 

                                                                     

                                                      sol8 8 września 2011, 18:13

Miniaturka

burzowe oczy
pełne kropel łez

jak deszcz sączą się
po policzku
zdarzeń

myślą złamaną
potrzebnej energii
zaistnienia

W martwym
uśmiechu zamknięta
tańczy w kroplach
mokra
                                         sol8 22 maj 2020, 22:22
Miniaturka

deszczowy blues
pogrążony w śnie

kroplami otula
a chmurka niczym
podusia wkręca
dobry sen

dzień jak co dzień
szepcząc cicho obudź się...

                                           sol8 22 maj 2020, 22:00
Sen Rytmu

Okno uchylone , czerń nocy
wplata się w szum kropel.
Przecinając głuchą ciszę.
Sen czeka na poranek
by czuć się potrzebnym.
Zazdrość dnia wyrywa mnie
karząc żyć odnowa...
posłusznie wypełnię
narzucony rytm...
Czekam, aż się obudzę
z niebytu w pragnieniu
głodu, a tęsknota pobudzi
instynkt do właściwego rytmu
nadając uśmiech... życia. 

                                                  sol8  27 wrzesień 2018, 03:20
Hello.

fi­liżan­ka ka­wy tak gorąca jak ja
szum po­wiet­rza szkli
niebezpiecznie blisko mnie

hel­lo wi­tam cię uśmie­chem słońca
głosem ser­ca, spa­cerem w deszczu
łza­mi w oczach, krzy­kiem wiatru
spoj­rze­niem dreszczu
sza­lona niczym smak
gorących ust bi­cia ser­ca...

hel­lo - ta­ka ja rozmarzona
pełna nadziei w miłości otulona
niczym kot­ka dra­pieżna - hello...

inspiracją klip

                                                    sol8  1 styczeń 2016, 22:00

Miniaturka Uśmiechu ;))

 

Uśmiech zostawiam tam gdzie moje dobranoc, by bawić się
z życiem w chowanego, a rano przyodziana na nowo
w słoneczny pląs idę sobie tam, gdzie moje ja

i tańcząc witam kolejny szalony dzień mówiąc tak '' Będzie Dobrze''

 

                                                    sol8  8 czerwiec 2015, 18:00 

Nie Ta Przystań

Za­mykam oczy
i widzę znów ten ból
co za­korze­nia się we mnie
niczym zła piosen­ka
i tak łkam w takt jej nut
przy­pomi­na mi, że jest
niczym kos­mos
wy­pełniając mnie
do gra­nic is­tnienia
co spra­wia ból.
Czy kiedyś się tym znudzi
by tak co ra­no mnie budzić
w po­całun­ku zos­ta­wia
bez wyt­chnienia
bo wiem, że przeg­ram i tak
jeszcze nie raz z nią
gdy ran­kiem budzi mnie
ma wred­na migrena...

                                            sol8 30 październik 2014, 20:30

 

 

 

Pisanie

Skradłam nie pi­sanie
lis­to­wia szep­ta­nie
wiatrów li­tanie
nie mo­je pi­sanie
śpiewu mil­cze­nia
zagłodze­nia
zdep­ta­nych li­ter
po­gubionych
wspom­nień za­tar­tych
w umyśle ...
Krzy­ki nie mo­je
roz­darte w tobie.
Po­gubione marze­nia
daw­no zmienione
wyrzu­cone ...
w zim­ne słowa spląta­ne
nic nie znaczące
bo pog­rze­bane
te mo­je nie pisanie...
                                            sol8 19 sierpnia 2012, 22:00

 

Szuflada

Uśmiech sztuką życia
Chwilą ser­ca spoj­rze­nia.
Zat­rzy­manie radości.
Mała is­kra nadziei
by­cia człowiekiem.
Zro­zumienie
czym jest istnienie
a to za­war­te
w duszy pi­sanej
co w ser­cu
skrzętnie pocho­wane
zaszuf­ladko­wane ...
i co ...
ups wy­sypa­ne ...
                                                       sol8 29 czerwca 2012, 08:28

 

Strudzony

Proszę
Zam­knij oczy
a uj­rzysz świt
spo­koju i ciszy .
Tam nie ma bólu ni łez
lecz spo­koj­ny sen
który ukoi ser­ce
strudzo­ne pełne łez .
I odejdą
szar­piące ręce
w twej męce
zgasną światła
gdy zam­kniesz oczy
strudzo­nym dniem .
Mówisz mi - nie chcę
już nicze­go
co jest dob­re
czy złe
wolę zam­knąć
duszę
i odejść stąd - choć ser­ce
bun­tu­je się
bo jeszcze
kochać chce i
kocha wciąż...

                                              sol8 5 czerwca 2012, 14:18

 

 

Skrzaty

Wstałam rano
życie kochałam
wiatr roz­wiewał włosy
słońce po­ran­ne ra­ziło w oczy
sto­py zbrudziłam
w pia­szczys­tych lasach
kwiaty mus­kały ciało
za­pach tra­wy pieścił czule
uśmiech zle­wał się
ze śpiewem ptaków
i sze­les­tem skrzatów
bo tak kochałam...
jes­tem bezimienna
two­ja zapomniana... 

 

                                                            sol8 8 kwietnia 2011, 00:11

 

 

Siostrzyczki

Żyły so­bie dwie sios­trzyczki nierozłączki
Bieda z Nędzą aż się ludzie dzi­wili
pat­rzcie bo­se ob­darte, a we­sołe śpiewają
trzy­mają się za rączki.
Aż tu ra­zu pew­ne­go Bieda w lot­to wyg­rała
cała wieś za­huczała
"Re­ty Bieda Będzie Bo­gata - słysze­liście w lot­to

wyg­rała już na pew­no Nędze pog­nała "
Nędza zapłakała sios­trzyczko kocha­na gdzie się podzieję?
Bieda się zaśmiała, bo sios­trę kochała
majątek roz­dała i znów trzy­mają się za rączki
choć bo­se nóżki mają z ludzi się śmieją - za czym oni tak pędzą gnają
i przy pus­tym sto­le w kości da­lej so­bie grają ....


                                                          sol8 24 marca 2011, 16:00

Miniaturka

 

Sa­mot­ność - kim jesteś
że wołasz i tu spoglądasz
odejść nie chcesz tyl­ko szepczesz
by budzić za­pom­nienia me
na­wet gdy śpię mówisz obudź się
twa nu­ta wa­bi pięknem
lecz ja już nie chcę być głupia bo ra­nisz mnie.

 

                                                          sol8 7 kwietnia 2011, 00:16

Pytanie

 

Kochać - oto py­tanie ?
Co człek pot­ra­fi zro­bić z dru­gim
gdy sam nic nie daje
prócz pus­tych słów.
Gdy śle­py pro­wadzi
po­ciągnie za sobą dru­giego
za­mykając mu drzwi na świat pełen marzeń
dusząc ser­ce w uścis­ku wspom­nień ...
Dla Ciebie ... 

                                                              sol8 27 marca 2011, 17:27

Miniaturka

Ziar­no zwątpienia posiane
czy praw­da wy­kiełku­je
niczym płat­ki róż
roz­chy­lone ku promieniom
zachodzące­go słońca
krwa­wiącą purpurą
by zachwy­cić się
sy­mulacją twych uczuć.                                 

                                                  ~sol8 8 czerwca 2013 

Czas

 

Ile godzin w mi­nucie
mi­nut w godzi­nie
tak nig­dy nie wiado­mo jak cały dzień minie.
Se­kun­da za se­kundą
mi­nuta za mi­nutą
godzi­na za godziną idzie.
Tak nie wiado­mo jak życie nag­le mi­nie .
Mi­ja rok ,dwa po­tem osiem a, za chwi­le całe życie.

Więc proszę sza­nuj je póki jeszcze masz co...

 

                                                          sol8 24 lutego 2011, 19:32

 

Nic

Nic nie można zrobić
kiedy ro­zum pusty
nadzieja martwa
bo daw­no upadła.
Jes­teś sa­ma w iluzji
gdy gaśniesz światłem życia
złudzeń włas­ne­go ja
grze­biąc złama­ne ser­ce
pośród włas­nych wad
a mała rączka pro­wadzi cię
światło cieniem twe­go życia
by zro­zu­mieć świat dorosłych
czas pęka zos­ta­wiając rysę
na dziecięcych rękach.
Ja­ka to męka dla małego serca.

.

Dziękuję Bog­da­nie G. cytaty.info                 


                                                sol8 10 czerwca 2013, 00:03 

Grymasy  

 

Zapląta­ne grymasy
chimery
naszych oczu
wodzą po duszy
szu­kając spokoju
nie mając czasu
zrozumienia
nasze­go istnienia,
które niczym kropla
otu­la, by za chwilę
pochłonąć piękno
życia mieszkającego
w nas ...
bo czas go­ni nas
Przystań...
Odejść...
Zapomnieć...
Czy to możli­we - raczej nie
Po­myśl sam ...
a zro­zumiesz jeśli
masz czas ...
                                                          sol8 10 czerwca 2012, 00:01

Kreator stron internetowych - przetestuj