Sol8

   Lida                                                                                                                   www.sol8.manifo.com

,,szu­kając przy­jaciół... nie twórz wrogów,, ~Witka

Myśli - Aforyzmy

Dekoracje

Piękno to nie Ty czy Ja a twoja zraniona dusza...
z której umiesz czerpać garściami by móc żyć...

więc obudź się by żyć i sobą być

Z cyklu było sobie życie...

                                                      sol8 1 maj 2020, 19:30
Weryfikacja...

Noc ma swą moc Ty decydujesz
jak ją ukierunkujesz...
Upiór
Parapet
Trawa...
Siła tkwi w Twoich snach...
Kierunek dobrze znasz
ale oswojenie emocji to dla ciebie porażka.

Obudź się                                     sol8 1 maj 2020, 19:20
Myśl - Obudź się

Życie w trzech wymiarach...
Schizofrenia najgorsze co może spotkać

( ciebie ) rodzinę...

Urojenia bajki opowiastki typu patologia...
Nigdy nie wiesz w co wdepniesz...

                                                       sol8 1 maj 2020, 19:15
Myśl - Obudź się

Spal kartkę emocji po co ( spopielać ) siebie i innych...

                                                       sol8 1 maj 2020, 19:10
Myśl - Długa

Czym jest strach
czy należy go oswoić
jak dzikie zwierze...

Jedno jest pewne
to nie cyrk tresura zawiedzie...

                                                    sol8 29 kwiecień 2020, 22:00


Miniaturka zdarzeń

Ukryte w sercu pragnienia
rodzą się powoli
w skrytości
zanim obudzisz się
nie jesteś już sam
lecz z problemami
i nowymi marzeniami
zakuty w kajdanywłasnych iluzji...

Dedykowane na wczoraj...

Zainspirowany rozmową...

Ludzkie barwy życia...
Nuta ukryta w sercu odlicza czas
który pozostał nam by dostrzec 
co ukryte w zakamarkach wspomnień...

                                                          sol8 20 kwiecień 2020, 23:00
Miniaturka

Zapach i smak słów
niesie porannym powiewem
pomiędzy mną a łykiem kawy
otulam się jej zmysłami...

Dedykowane...                                    sol8 11 marca 2020, 11:50
Rozmowa

Człowiek się stara i robi wszystko co w jego mocy
by było dobrze, a i tak to nie ma znaczenia
bo perspektywa widzenia sprawy ma wiele odcieni
i innego tempa zrozumienia.
Czy mówisz czy stoisz czy myślisz to bez znaczenia.
Każdy widzi i słyszy to co chce. Włóż okulary 🤓

                                                               
Stary Zegarek

Jak to jest że człowiek uwielbia się nakręcać jak stary zegarek ⏳
by stwierdzić że czas się zatrzymał 🌡
a on się wypalił niczym płomień
z lampy swej której światło jeszcze tli się 🕯

                                                             sol8 15 marca 2020, 22:50
Refleksja

Dlaczego dla ludzi jest strachem być z rodziną 💕
jest to czas zadumy i refleksji by odbudować relacje 💕
a mimo to słyszy się strach w głosie
💕 bo czas wspólnoty bycia razem 💕
Dziwne czasy nastały smutku i samotności...
Ludzie boją się normalnych relacji tu i teraz
by się nie pozabijać - Przykre...
                                                                       
Dziś zwykła dobroć i miłość mogą dodać nam odwagi 💕

by być normalnymi ludzmi 

 💕Pokorą i zrozumieniem możemy osiągnąć wiele 💕
Feniks życia

Czy warto budzić się ze łzą w oku
by skrzywić perspektywę dnia jutrzejszego... 
Wosk życia to pracownia muzyczna...

Rozmowa...                             

                                                    sol8 24 luty 2020, 6:00
Feniks życia

Nie łzy oczyszczają nas z popiołów
lecz zrozumienie istoty problemu sprawy
Katując serce spopielasz duszę...

 Rozmowa...                                 

                                                   sol8 24 luty 2020, 6:00
Feniks życia 

Jesteśmy niczym Feniks rodzimy się
z popiołów życia...

jeszcze raz i kolejny raz 
podnosimy się z kolan życia.
A upadek i tak nieunikniony...


Rozmowa...                                   

                                                       sol8 24 luty 2020, 6:00
Kalejdoskop

( Człowiek ) destrukcją ( dla samego siebie )

( Ciasno zamknięci ) w sobie jesteśmy...


Refleksja myśl - Entuzjasta_1986 Bartek   

                                                           sol8 14 luty 2020, 22:00
Kalejdoskop

( Mój mały skrawek ) w wieczności 

( jest zapisany w moim sercu ) marzeń...


Dedykowane : )     

                                                sol8 12 stycznia 2020, 22:00
Pozytywna Myśl


Oddychaj słowami w długości spaceru...

                                       

                                                   sol8 14 styczneń 2020, 20:00


Zderzenie z rzeczywistością to jak zderzenie z pendolino 

żyjesz lub giniesz...

Wnioski nas podnoszą lub ograniczają - siła woli istnienia...

                                           sol8  10 styczeń 2020, 22:00 

Rozmowa:
Zmysły nas ograniczają , a jednocześnie wzbogacają...

...nasze pomyłki mogą się stać drogą do wolności
  w świecie naszych marzeń zapisanych w sercu... 

                                                  sol8  10 styczeń 2020, 22:00


Lu­ty długie bu­ty no­si choć sam po­noć krótki
w mo­wie i czy­nie
nie do­gonisz swojej sios­try wiosny bracie drogi...
                                       
                                                                  sol8  3luty 2015. 20:13
                                                           
                                                           

 

Rzad­ko, kiedy spo­tyka­my na drodze życia ludzi

którzy w pełni zasługują na swoją reputację.

                                                               

                                                                ~sol8 26 czerwca 2013, 00:00

 

Niena­wiść rzad­ko kiedy jest łaskawa

kiedy mówi się wprost- to ma wiel­kie oczy.

                                                                   

                                                               

                                                              sol8   24 czerwca 2013, 09:06


Po­god­na Myśl


Daj ko­biecie te­lefon, a zakręci się, jak ki­lo gwoździ.

                                                                       

                                                                         

                                                                 sol8  20 czerwca 2013, 02:00

 


Do­tyk piękna.
Nic nie trwa wiecznie

prócz is­to­ty-sub­sty­tutu śmierci

                                                                  

                                                                   sol8 6 czerwca 2013, 00:00Pot­worów kreuje­my sa­mi

przyz­wa­lając stop­niowo na ich kłamstwa... 

                                                                   

                                                             

                                                      sol8 4 czerwca 2013, 07:37


Żaden człowiek nie jest sa­motną wyspą...

ale można żyć wyrze­kając się swoich pragnień

które po­wodują, że zaczy­namy być sami. 

                                                                   


                                                      sol8  31 maj 2013, 10:05

 

 

 

Szczęście kradzione na zawsze

od­bie­rze uśmiech duszy oczu. 

                                                      sol8  29 maja 2013, 00:00

 

 

 

Kto od­dał ser­ce Diabłu

Bo­ga nie potrzebuje.

                                                      sol8  28 maja 2013, 06:52

 

 

Ok­rutne piękno wzbudza pożądanie
które w za­mian je­dynie zim­no daje

gdyż ser­ce dob­rze schowane.

                                                      sol8   27 maja 2013, 10:26

 

 

 

Wirtualny.
Człowiek zjawa
Kinder niespodzianka
trzy w jednym
a w środ­ku kinder bajka.

 

Z cyk­lu było so­bie życie ...            sol8 21 maja 2013, 07:08

 

 

 

W obiek­ty­wie prawda
przekłama­na
inaczej zaprezentowana.
Okiem mistrza
zatrzymana
i podana.

 

Z cyk­lu było so­bie życie ...            sol8 19 maja 2013, 20:21

 

 

Tożsa­mość nasza - ana­lizą czynów posłana.

                                                                           

                                                   

                                                          sol8 18 maja 2013, 13:50

 

 

Piję her­batę, choć jej nie lubię
ale są dni, kiedy jej potrzebuję
wte­dy dziw­nie dob­rze smakuje

i po­zos­ta­nie już niedo­pitą herbatą.

                                                                sol8 11 maja 2013, 00:02

 

 

Jes­teśmy jak kos­tka Rubika
zaw­sze można ją złożyć
na różne sposoby
ale na wszystko
pot­rze­buje­my czasu.

 

Z cyk­lu było so­bie życie ...                   


                                                                sol8  5 maja 2013, 13:10

 

 

Co jest w za­sięgu naszych pragnień...
które dep­cze­my idąc na oślep
nie czując nasze­go ja...człowieczeństwa
my sa­mi bez wątpienia.

 

Z cyk­lu było so­bie życie ...                   


                                                                sol8   4 maja 2013, 22:43

 

Aleją gwiaz­dy brocząc
śla­dami krwi ludzkich serc
Zacho­waj­my umiar
w do­zowa­niu informacji
by nad­miar nie ogłupił
jak w ow­czym pędzie.
Strzeż się, bo plot­ka kąsa
niczym ja­dowi­ta żmi­ja.

Z cyk­lu było so­bie życie ...               


                                                            sol8 9 kwietnia 2013, 07:06

 

Ktoś kiedyś po­wie­dział, że słowa mogą ranić
a dziś wiem, że na­wet pot­ra­fią zabić
nie tyl­ko duszę, ale i ciało.
Ni­by miecz obu­sie­czny
w rękach wyt­rawne­go szer­mie­rza.

 

Z cyk­lu było so­bie życie ...           


                                                          sol8 8 kwietnia 2013, 15:31

 

 

 

Na­wet strach ma wro­ny
które kraczą jak on nawalonyZ cyk­lu było so­bie życie ...         


                                                        sol8 5 kwietnia 2013, 00:44

 

 

 

Gadzi­na wy­pełzła w po­całun­ku zdrady
Jak Ju­dasz sprze­dała diabłu skórę ...


Z cyk­lu było so­bie życie...                     


                                                       sol8 3 kwietnia 2013, 18:56

 

 

 

Gwoździe duszy
palą mnie
wbi­jane przez ciebie
''w ko­ro­nie cier­niowej
Twoich kłam­stw''


in­spi­racją wier­sz Grażyn­ki

ciche myśli cytaty. info.                               


                                                          sol8 31 marca 2013, 10:38

 

 

Słowa, to nie wiatrak
a wiatr wieje i kaleczy
co piękne w nas

 

Z cyk­lu było so­bie życie ...         


                                                          sol8 30 marca 2013, 10:40

 

Ocean wspomnień
ka­wałek po ka­wałku
wydziera krwa­we płat­ki róż
mod­litwę swoją złóż ...Z cyk­lu było so­bie życie ...           


                                                        sol8   29 marca 2013, 00:02


Każde słowo wyr­wa­ne z serca
kładę na dłoniach, byś policzył
ra­ny zadane
wy­rywając mo­je krwa­we łzy.


Z cyk­lu było so­bie życie ...           


                                                         sol8 28 marca 2013, 20:52

 

Chylę czoła przed ludzką krzywdą
za­daną pod­stępnie og­ra­biając z godności.
By­le grunt pod sto­pami nie spa­lił się oszczercy.

 

Z cyk­lu było so­bie życie ...           


                                                           sol8 26 marca 2013, 12:52

 

 

Za­wiść ob­niża po­ziom myśle­nia nasze­go ... 

                                         

                                                         

                                                         sol8 31 maja 2011, 09:27

 

 

Frus­trac­ja na­ras­ta, jak brud­na jesień.

 

Z cyk­lu było so­bie życie ...         


                                                          sol8 21 stycznia 2013, 06:38

 

 

Możesz upić umysł...
a ser­ce i tak powie
co ze chce ...

 

Z cyk­lu było so­bie życie ...                                                                       sol8 20 stycznia 2013, 09:43

 


Na­wet sza­rość dnia bled­nie w ob­liczu pogardy...

 


Z se­rii Przy­jaciel ...                         


                                                           sol8 19 stycznia 2013, 02:38

 


Su­mienie za­pom­niało, czym wes­tchnienie spokoju
po­gubiło dro­gi do po­koju, by uśpić nadzieje słabą
w słowie przy­jaciel poplątało to, co miało ...

 


Z se­rii Przy­jaciel ...                                                                                  sol8 18 stycznia 2013, 09:51

 

 

Oko­wy strachu op­lotły
ser­ce kruche
niczym war­kocz blady.

 


Z se­rii Przy­jaciel ...                                                                              sol8 17 stycznia 2013, 21:26

 

 

Pus­te og­ro­dy po­zos­tają w nas
tyl­ko nie ten czas i smak...

 


Z cyk­lu było so­bie życie ...                                                                   sol8 12 stycznia 2013, 11:58

 

 

Śmierć ukocha­nych po­wala na ko­lana
Niczym dąb wyr­wa­ny, miota­ny i rzu­cany
By po­now­nie na­rodzić się do no­wego ...
Ale czy lep­sze­go. Śmierć ok­rutnym
nau­czy­cielem życia jest ...

                                                   


                                                      sol8 30 listopada 2012, 21:47

Refleksja

Anioła skrzydła otulają Cię
więc proszę
pochyl się w swej prostocie
by nie cofnął się.

                                          sol8 7 luty 2020, 20:15

 

 

Nie ma lep­szych, czy gor­szych ...
wy­bory czy­nią nas ta­kimi, ja­cy jesteśmy.

 


Z cyk­lu było so­bie życie ...                                                                        sol8 6 listopad 2012, 22:41

 

 

 

Znacze­nie niektórych myśli, niekiedy nam umyka.

 


Z se­rii Przy­jaciel ...                                                                                        sol8 2 październik 2012, 23:01

 

 

 

Zdol­ność poj­mo­wania świata duchowego
da­je, od­biera, ot­wiera, zamyka
poświęca w odejściu ...

 


Z cyk­lu było so­bie życie ...                                                                         sol8  30 wrzesień  2012, 20:22

 

 

 

Błogość os­wa­ja, dając up­ragnioną oazę.
Pętlą cza­su za­mykasz wro­gie
oczy hi­pok­ryzji ...

                                                              


                                                   sol8 15 września 2012, 10:19

 

 

W końcu każdy wy­pije swój kielich go­ryczy ...
aby w po­piołach miłości od­na­leźć spa­loną duszę
oczyszczoną lub za­gubioną ...

 

Z cyk­lu było so­bie życie ...                     


                                               sol8 14 września 2012, 09:32

 

 

 

Ocean niewys­chniętych wspomnień
ot­wiera duszę umarłych na łzy samotne.

 


Z cyk­lu było so­bie życie ...                                                                       sol8 12 września 2012, 20:34

 

 

 

Po­pular­ność pa­li duszę, trując blis­kich ...

 

Z cyk­lu było so­bie życie ...                                                               sol8 11 września 2012, 08:48

 

 

 

Krzycząc wol­ność zas­tanów się
nad własną wolną wolą
poczy­nań zgod­nych z wolą nie Twoją.

 


Z cyk­lu było so­bie życie ...             


                                         

                                         sol8 10 września 2012, 10:22

 

 

 

Ma­nipu­lac­ja, ja­ka spryt­na za­raza
węszy niczym hiena.
Nęci by dać resztki
złudze­nia i zrozumienia.

 


Z se­rii Przy­jaciel ...                                                                               sol8 9 września 2012, 22:24

 

 

 

Życie wred­ne jest, gdy po­wala na ko­lana i mówi dość ...
Ser­cem myślisz - wnet puka czas zapłaty ...Z cyk­lu było so­bie życie...                                                                 sol8 12 maja 2012, 20:11

 

 

 

Stra­cone emoc­je prze­mykają
między pal­ca­mi, gdzie czas mi­ja nas.

 


Z cyk­lu było so­bie życie ...                                                             sol8 8 maja 2012, 08:55

 

 

 

Życie to nie słowa ja,
które zaczy­na się
i kończy na ko­le życia
tocząc się dalej
nie łam czy­jegoś życia.

 


Z cyk­lu kultura...                                                                    sol8 7 maja 2012, 12:32

 

 

 

Jest tu i tam
uśmie­chem budzi ser­ce me
małe rączki garną się
tuląc z westchnieniem

kocham cię mamo...

 

                                                      sol8 17 marca 2011, 23:38

 

 

 

Emoc­je sztuką życia
by­cie sobą ...
Lo­giczne myślenie
nie in­nych plugawienie.

 

Z cyk­lu kul­tu­ra ...                                sol8 5 maja 2012, 23:22

 

 

 

Jeśli masz wybór nie re­zyg­nuj
z włas­ne­go szczęścia na rzecz przys­tawki,
zaw­sze lep­sze da­nie główne.Z cyk­lu było so­bie życie ...               


                                                       sol8 12 czerwca 2012, 23:57

 

 

Przyszłość Cię opłacze, jak la­tem wieczór żeg­na dzień.

Pełen ra­dości światła pieśń, by doj­rzeć jut­rzej­szy brzask .

 

                                                     

                                                     sol8 12 marca 2011, 18:46

 

 

 

Egoizm włas­ne­go życia zat­ra­ca war­tość - rodzina.

 

Z cyk­lu było so­bie życie ...                                                                     sol8   9 maja 2012, 12:52

 

 

Otu­la mnie mgła, w której po­gubiłam dro­gi swe...
Ciem­ny sen spo­wił duszę, gdzie jest dzień?
Po­wiedz mi, jeśli wiesz?
Przychodzisz i zni­kasz w oddali
swy­mi oczy­ma miłości mówisz stop! to mój dom
Głos us­po­kaja ser­ce - gniew­ne znika
widzę ciepły uśmiech, słyszę słowa, spokój
ciszę i jej ręce ...


Dla Juri                                              sol8 24 kwietnia 2011, 22:51

Myśl - Dzika

( Przyjaciel ) czy wróg

dzikie zwierze... ( czy )

( pies jeden pies )

                                        sol8 22 maj 2020, 22:22

Gesty dłoni więcej ci powiedzą i usta niż wiele gorących słów...

                                                 sol8 15 luty 2020, 19:50
Kalejdoskop

Głupota ( pogrzebana tam gdzie )

początek i koniec ( sypiących się )

bez liku słów ( iluzja marionetki )


Z cyklu było sobie życie...

                                              sol8 15 luty 2020, 20:00

Jestem wersją kostki Rubika

Trudno mnie złożyć

A jeszcze trudniej zrozumieć

                                                 
                                                   sol8 14 luty 2020, 8:00
Refleksja

Anioła skrzydła otulają Cię
więc proszę

pochyl się w swej prostocie
by nie cofnął się.

Dedykowane...               


                                                     sol8 7 luty 2020, 20:00
Czym jest 3D...


Perspektywą możliwości
iluzją złudzeń i założeń
a jeśli tam jest wygodniej
to co z moim byłym 2D...


Dedykowane...                   

                                               sol8 13 luty 2020, 13:40
Cisza w 3D

Jest bardzo mylna
bo rozbiera cię
na czynniki pierwsze
zbyt drobiazgowa...

2D rozprasza brakiem snu
i nie dopowiedzianych słów.

Ja wolę tą moją
wolną i swobodną
zamkniętą we mnie
która otula mnie całą.


Wniosek:Tak to jest jak wszystko szczelnie w Tobie upchane.


Rozmowa...Entuzjasta_1986 Bartek

                                                       

                                                 sol8 13 luty 2020, 18:50
Kalejdoskop


Bawiąc się w psychologa )

własne myśli ( trudno usłyszeć )

dają ( opinie ) złudzenia...

                                 

                                             sol8 13 luty 2020, 19:00
Kalejdoskop

muzyka potrafi uspokoić

( ale działa ) to też ( na opak )
Kalejdoskop

( Ludzie jak bestie ) poświęcą

( w amoku zdarzeń ) słabego

( szarpią ) byle było na jego

( na czynniki pierwsze ) w labiryncie słów Rozmowa...


Z cyklu było sobie życie...           

                                                       sol8 12 luty 2020, 10:00
Refleksja z Rozmowy

Bodźce naszego organizmu oszukają nas
wtedy przegrywamy ze schematem przyzwyczajeń.

Czym są nasze wyrzuty sumienia w stosunku
co do moralności czy naiwności
Mamy całe życie by narobić sobie wrogów.Dedykowane... Entuzjasta_1986 Bartek

                                                   

                                           sol8 12 luty 2020, 22:00
Kalejdoskop

( Człowiek )
mogę ( ale ) nie muszę .

( Na leniwca ) Jutro ( może... ) .

 Według uznania...


Z cyklu było sobie życie...         


                                            sol8 18 styczeń 2020, 9:00
Kalejdoskop

( Ekstremalne )
Ja.

Człowiek ( jest ) bezwzględny.

Tylko moje , mogę , ( ja... )


Zcyklu było sobie zycie...   


                                                    sol8 18 styczeń 2020, 9:00
Kalejdoskop


( Naiwność głupotą ) zawsze

( kopie dołek ) lecąc 

( zaliczysz go ) z hukiem Z cyklu było sobie życie...   


                                                  sol8 17styczeń 2020, 9:00
Kalejdoskop


( Rdzawe gwoździe ) są niczym

( zabita dusza ) jak pusta trumna

( zostaje martwa ) ale otwarta ...
 


Z cyklu było sobie życie... 

                                             
                                                sol8 17styczeń 2020, 9:00


 ( Anioły Są ) jak ( motyle umierają o świcie )

   Życie...

                               

                                            sol8 16 styczeń 2020, 21:00


''Ni ( czego ) nie ( jest mi żal )Rozmowa: życie..       


                                       sol8 16 styczeń 2020, 21:00


Są ta­kie prag­nienia, które pot­ra­fią nas ocalić...


                             
                                    sol8 30 październik 2014, 20:00
Rozmowa Dzieci


Sześciolatek do koleżanki zirytowany
otwierasz buzie i mówisz nie w tym tempie co myślisz.Z cyklu było sobie życie...
                                                 

                                                 sol8 28 marzec 2014, 8:00
Rozmowa


Mamusiu - pyta sześciolatek dlaczego dorośli są tacy dziwni
czy nie mogą być, jak dzieci, by się bawić i śmiać, jak my?

Nie, bo są zmęczeni życiem i byciem sobą.
To kim są? Skoro zapomnieli, być dziećmi i sobą?

To trudne pytanie wielu z nich jest nikim i udają, by być kimś
kim wcale nie są i gubią się żyjąc dalej.

Na to synek - dziwne zapomnieli? Ja nie zapomnę, być sobą.

Hmm po­myślałam, a tak wielu za­pomniało...danego słowa...Z cyklu było sobie życie...

                                                        sol8 23 marzec 2014, 18:00
Roz­mo­wa przed świąteczna:


Żona dos­tała su­per mop. Pełna ra­dości ścis­ka męża
a na to dziadek, hm po co jej chłop, jak ma mop ;))
                                                             

                                                         
                                                 sol8 22 gdudzień 2013, 21:22

Roz­mo­wa - z tą po­godą, jak z głową nig­dy nic nie wiado­mo ;
))

                                                                                       
                                                sol8 30 wrzesień 2013, 09:15 


Cisza szep­tem kłania się
na pręgie­rzu życia, tuląc
to, co zos­tało w niej...

                                                       

                                                       sol8 3 grudzień 2013, 9:46
Sama

Ni­by ćma is­tnienia zamknięta jestem
w pu­dełku puzzli rozsypana.

Ok­ruchy ziemi sy­pią się niczym mak
już os­tatni raz - złudze­nia uśmiech.

Op­la­ta mnie - kiedy jes­tem sama...
                                                           

                                                   sol8 2 grudzień 2013,19:41
Upominki


Wy­pomin­ki, to nie upo­min­ki
które sy­pią się, jak kwiat­ki w sobie
w dru­gopla­nowej ro­li życia ...

Wie­dzieć to jedno a ro­zumieć to drugie
to dwie różne spra­wy ...


Depcząc płatki wspomnień...

De­dyko­wane ...


Z cyk­lu było so­bie życie ...       


                                               sol8 19 październik 2013, 09:32 

 

 

Ile godzin w mi­nucie
mi­nut w godzi­nie
tak nig­dy nie wiado­mo, jak cały dzień minie.

Se­kun­da za se­kundą
mi­nuta za mi­nutą
godzi­na za godziną idzie.

Tak nie wiado­mo, jak życie nag­le mi­nie .
Mi­ja rok ,dwa po­tem osiem, a za chwi­le całe życie.

Więc proszę, sza­nuj je, póki jeszcze masz . 

 

                                                               


                                                    sol8 24 lutego 2011, 19:32

 Chan­dra, to ta­ki ktoś, co wy­nosi z życia nam coś ... 

                                                                         

                                                           

                                                sol8 1 grudnia 2011, 19:39

 

 


Ot­worzyć ok­na duszy , by złapać dech życia ...
                                                                           

                                                         

                                              sol8 12 listopada 2011,22:38

 


Egoizm - lus­tro ducho­wej ago­nii
zat­ra­cenie się w głupo­cie ...

stan emoc­jo­nal­ne­go rozkładu ... 

                                                       


                                        sol8 11 listopada 2011, 21:45

 

 


Stru­ny cza­su popękały ...
Ze­gar bieg­nie nieubłagalnie
a śmierć otu­la blis­kich nam ...
.

 


Ref­lek­sja - Cmen­tarz                         


                                          sol8 2 listopada 2011, 19:17

 

 


Ser­ca pus­tka otu­la złotym lis­to­wiem ...
Z ni­cości do rzeczy­wis­tości, z rzeczy­wis­tości do sza­rości ... 

                                                             

                                                               


                                         sol8 1 listopada 2011, 16:15

 

 Można wiele nau­czyć się, jeśli nie szu­kamy pok­lasku ... 

                                                               

                                                   

                                      sol8 27 października 2011, 21:23

 

 

Pa­radoks świata ok­ry­ty żar­tem-ok­rutnym młodych ludzi ...

By nie spoglądać, ni zaglądać w ich duszę ...


Wyr­wa­ne z życia ... mo­jej córki ...                   

 

 

                                                        sol8 27 września 2011, 22:24

 

 

Dźwięk spo­witej duszy, pragnącej miłości, uko­jenia, smutku
tęskno­ty, do­tyku, żalu, wspom­nień stra­conych lat ...

Czy war­to za­mykać swą duszę w skałę lodu
gdy czas bieg­nie nieubłagalnie

ener­gia źródła życia gaśnie w nas ...
                                               

                                                             

                                                    sol8 2 września 2011, 23:42

 


Czym jest szczęścia grosz wyżeb­ra­ny

pośród serc szkla­nych oczu ?

Niesiony pieśnią duszy twej

gdzie us­ta mówią żeg­naj, wi­tając biały świt ...


Cieni mówiących to, co skry­wa dusza twa.

 

                                                         


                                            sol8 12 sierpnia 2011, 20:08

 

 


Naj­gor­sze w ludzkiej duszy

poz­wo­lić roz­kwitnąć kwiatu nar­cyzmu
prze­jaw czys­te­go egoiz­mu.

Po­myśl za­nim coś po­wiesz i zaczniesz ra­nić

 

                                                                

                                            sol8 31 lipca 2011, 11:28

 

 

Kto jest go­towy na śmierć?
Ty, czy rodzi­na?

Znajdź rod­ność włas­ne­go życia
i nie jest to egoizm, lecz sens życia.

Młodzi ludzie uwiel­biają spo­pielać swo­je dusze

bo tak łat­wo cier­pieć i odejść w za­pom­nienie

 

                                                     

                                       sol8 30 czerwca 2013, 09:35

 

Po­god­na Myśl.Liczy się ser­ce, a nie kto ma rację - pat­rz sercem.

 


''Gdy w ser­cu sa­mozapłon, to mu miło do­pat­rzyć się
i do­liczyć ser­deczne is-kiery w oczach'
'Dzięku­je Bog­da­nie cytaty.info :))         

                                                     


                                    sol8 29 czerwca 2013, 01:40

 

 

Niektórzy zbyt długo czekali
po­mimo, że życie trwało
bo piękno tkwi w nas
wy­dobądź je.

 


De­dyko­wane ... Życie                              


                                    sol8 15 czerwca 2013, 09:10

 

Replika


Połącze­nie przez is­totę duszy
dwa światy dziec­ko ty i ja.

Kartka

Umysł dziec­ka, to czys­ta kartka
którą my do­rośli zapisujemy.


Uważaj, co dziec­ko mówi, gdy uda­jesz, że je słuchasz. 

 

                                                           

                                    sol8 11 czerwca 2013, 00:00

 

 

Co czy­ni z nas człowieka? Wy­bory? Nie.
Lecz czy­ny, jak zaczy­na i kończy .

Pat­rz ser­cem, nie dumą - zos­taw to, co było ...

 

                                                                 

                                                  sol8 30 lipca 2011, 23:22

 

Mil­cze­nie ob­dziera z god­ności

a po­zor­ne wy­powie­dzi tyl­ko ośmie­szają ...
God­ność, to ty i ja - pra­wo do mówienia ...

 

                                                                    sol8 2 lipca 2011, 20:26

 

Złość by­wa niebezpieczna
a zo­bojętnienie emocjonalne
które nie ma wiary, ni nadziei
jest mar­twe ducho­wo
nie ma nic do stracenia
a więc zro­zumienie świata

tkwi w duszy poz­na­nia ... tak myślę 

 

                                                           

                                                              sol8 11 czerwca 2011, 23:04

 


Me­lodią przy­jaźni ukołyszesz mnie do snu
a skrzydłami zaufa­nia przy­wołasz ocean
wzburzo­nych wspom­nień ...

 


De­dyko­wane :))                                           


                                                               sol8 29 maja 2011, 00:49

 


Pa­miętaj, że gdy sta­jesz z prawdą oko w oko.


Widzisz tyl­ko sa­mego siebie ... 

 

                                                               

                                                           sol8 28 maja 2011, 00:10

 

 


Raz, dwa, trzy, śpiewasz mi
o daw­nych dziejach
a ja w sen­nych marzeniach
widzę świat bajek
który daw­no się wypalił
po­zos­ta­wiając wspomnienia
dzięku­je za pamięć...
De­dyko­wane ...                                     


                                                     

                                                         sol8 27 maj 2011, 20:58

 ...iro­niczna obojętność wi­ta cię w twych drzwiach sa­mot­na ... 

 

                                                               


                                                         sol8 13 maj 2011, 08:46

 

 


Bo do krawędzi życia niebez­pie­cznie zbliżasz się -

zacznij szyb­ko biec, by ni­cość nie pochłonęła cię.

 

                                                                   


                                                     sol8 11 maja 2011, 08:23

 

 

Ru­tyna za­bija nas po­woli, os­pa­le, jak­by nied­ba­le
w uśpieniu za­pomi­namy, czym życia śpiew (sens ) ...


Dla Beat­ki ...                                 


                                                  sol8 10 maja 2011, 00:05

 

 

La­birynt ludzkich słów
nie zawiłych
lecz pros­tych urze­ka nas
ni­by woń fiołka
w swej pros­to­cie
by po­kazać piękno świata
je­go miłości ...De­dyko­wane - Se­neka 18


in­spi­racją wier­sz Amazonia


cytay.info                                                                                               sol8 9 maja 2011, 00:36

 

 

Ma­jes­tat ob­razów życia sple­cionym war­koczem


Twych wspom­nień.


De­dyko­wane Se­neka 18 :)) in­spi­rac­ja wier­sz Ama­zonia cytaty.info

 

                                                   


                                                sol8 8 maja 2011, 10:42 

 

 

Roz­sma­kuj się w życiu swoją codzien­nością

Bo jest tyl­ko chwilą ulotną bądź sobą ...

 

                                                     


                                                  sol8 6 maja 2011, 01:15

 Wol­ność ser­ca uk­ry­tego w mu­zyce duszy mej
woła mnie... By pięknem otu­lić cię...

 

                                                         


                                            sol8 29 kwietnia 2011, 00:15

 

 

Trans mu­zyki leczy duszę mą chorą...

 

                                                       

                                            sol8 28 kwietnia 2011, 16:26 

 


Złość to ta­ki gość co wchodzi w bu­tach bez pytania

szydząc z nas kradnąc uśmiech nasz ... 

 

                                                 

                                                sol8  27 kwietnia 2011, 16:03

 

 

Gdy gwiaz­da z nieba spa­da, to znak
że ktoś Cię wzy­wa o to­bie marzy i śni.
Po­myśl - wy­powiedz życze­nie
a na pew­no spełni się two­je prag­nienie :))

 

                                                         

                                                   sol8 21 kwietnia 2011, 22:10 

 

 

Miłość - to siła.
Po­gar­da niena­wiść nic trudnego
to tyl­ko gra uczuć bez wysiłku.
Można miotać się i ra­nić in­nych ...


Za­kosztuj siły swej wal­ki
z sa­mym sobą
a zo­baczysz, co to znaczy

miłość, wiara, przebaczenie... 

 

 

                                                            sol8 15 marca 2011, 18:03

 

 

Kochać - oto py­tanie ?
Co człek pot­ra­fi zro­bić z dru­gim
gdy sam nic nie daje
prócz pus­tych słów.
Gdy śle­py pro­wadzi
po­ciągnie za sobą dru­giego
za­mykając mu drzwi na świat pełen marzeń
dusząc ser­ce w uścis­ku wspom­nień ...
Dla Ciebie ... 

 

                                                  sol8 27 marca 2011, 17:27

 

 

To, co mnie otacza-jest ra­dością w śnie uśmie­chem w biały dzień.
Płyną marze­nia, a tu gdzieś w od­da­li, woła głos zatroskany
czy wiesz, jak bo­li, gdy ra­dość od­chodzi w smu­tek zapłakany
Proszę otwórz ser­ce swe
bym mogła dojść płat­ka­mi róż swych ust

i sączyć to, co naj­piękniej­sze w śnie. 

 

                                                         

                                                        sol8 19 marca 2011, 15:47

Kreator stron internetowych - przetestuj