Sol8

   Lida                                                                                                                   www.sol8.manifo.com

,,szu­kając przy­jaciół... nie twórz wrogów,, ~Witka

Galeria

Rozmowa wiosenna ;))

To nie by­wały kom­fort móc po­now­nie
za­kochać się w tej sa­mej osobie.

                                                        sol8 1 kwiecień 2014, 10:00

 

Uważaj, kiedy myślisz
że wiesz, bo tak naprawdę
nie wiesz nic ....
to ko­bieta decyduje
kiedy poz­nasz jej myśli

 

Kobieta ...                                            sol8 9 czerwca 2011, 19:07

 

 

Kocham piękno
na­tury duszy pulsującej
w ciszy mówiącej ja­cy jesteśmy
cze­go prag­niemy ...

bo właśnie ta­cy jes­teśmy w swej pros­to­cie :))

 

                                                            sol8  26 kwietnia 2011, 15:32

 

 

Mu­zyka duszy naszej, gra ryt­my życia płynące­go w nas :))

                                                                         

                                                        sol8 9 kwietnia 2011, 14:00

 

 

 

Smak ka­wy budzi mnie
z uśpienia
uk­ry­tych prag­nień .
Każdy jej łyk łasi się

by ogarnąć me marze­nia :)) 

 

                                                      sol8 2 kwietnia 2011, 11:13

 

Ko­biecość - To jak ptak w bieli
unoszący się w przes­trze­ni
w swej wrażli­wości uczuć mknie

ku słonecznym promieni

by chłonąc ciepło tej ener­gii :)) 

 

                                                    sol8 28 marca 2011, 00:48

Kreator stron internetowych - przetestuj